Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje jednostki

Krapkowicki Dom Kultury realizuje zadnia w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Jego celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu kulturalnym, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji.

Do podstawowych zadań należą:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
 • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
 • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zadania te realizuje poprzez:

 • zespołowe uczestnictwo w kulturze;
 • fromy indywidualnej aktywności kulturalnej;
 • różnorodne formy edukacji kulturalnej;
 • imprezy kulturalne;
 • działalność gospodarczą.

Realizuje również zadania dodatkowe poprzez:

 • organizację spektakli, koncertów, wystaw, imprez rozrywkowych;
 • prowadzenie kursów doskonalących;
 • prowadzenie impresariatu artystycznego;
 • świadczenie wszelkich usług w miarę swoich możliwości lokalowych i sprzętowych;
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego i innego;
 • realizację imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych itp.:
 • prowadzenie działalności kinowej;
 • prowadzenie innej działalności dochodowej.